Tieliikennelain uudistus vaikuttaa Raumalla liikennemerkkeihin ja pysäköintiin

Pysakointialue_Savila_kadut-ja-liikenne

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6. Uudistuksen myötä muun muassa liikennemerkkien ulkoasut vaihtuvat, pysäköintisääntöihin tulee muutoksia ja muihinkin liikennesääntöihin muutamia tarkennuksia. Jatkossa tienkäyttäjällä on lain mukaan ennakointivelvollisuus vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Raumalla valmistellaan parhaillaan ohjelmaa, jonka mukaisesti tieliikennelain merkkiuudistuksia aletaan toteuttaa käytännössä. Merkittävin kokonaisuus on liikennemerkkien päivittäminen. Raumalla on pelkästään vaihdettavia suojatiemerkkejä yli 1400. Merkit päivitetään uusiin suunnitelmallisesti asuinalueittain loppukesästä alkaen.

– Esimerkiksi yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet pitää merkitä alakilvillä kaksisuuntaisiksi. Tällaisia merkkejä Raumalla on yli tuhat. Jos kyseessä on pyörätien jatke, jossa autoilija on väistämisvelvollinen, myös ajoratamaalaukset tehdään uudelleen ja kolmiomerkin alle tulee merkitä kaksisuuntaisesta pyörätiestä varoittava alakilpi, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja kertoo.

Uusia erikoisliikennemerkkejä, kuten nastarengaskieltoa tai vähimmäisnopeutta, ei Rauman katuverkolle ole näillä näkymin tulossa.

Tieliikennelain edellyttämiä uudistuksia ja muutoksia tehdään määrärahojen sekä tieliikennelain määrittelemien siirtymäaikojen puitteissa. Koko Rauman katuverkkoa koskevan liikennemerkkien uusimisohjelman osalta kyseessä on noin 6-7 vuoden mittainen projekti, jonka arvioidut kustannukset ovat yli 400 000 euroa. Kuluvalle vuodelle määrärahaa on varattu 50 000 euroa.

Pysäköintiin ja saapumisajan ilmoittamiseen tulee muutoksia

Pysäköintisääntöihin tulee muutoksia kesäkuun alusta alkaen. Jatkossa pysäköinti sallitaan taajamassa myös ajosuunnan vastaisesti, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Lisäksi pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden sijaan velvoitetaan ilmoittamaan saapumisaika. Käytännössä saapumisajan voi ilmoittaa kiekon sijaan esimerkiksi paperilapun avulla.

– Pysäköijällä on uudistuksen myötä velvollisuus ilmoittaa saapumisaika selvästi havaittavalla tavalla. Pysäköintikiekon käyttöön ei kuitenkaan ole enää velvoitetta. Sen sijaan 1.6. alkaen pysäköinnin alkamisajan ilmoittamisvelvollisuus tulee koskemaan myös mopoautoja, kun se tähän saakka on koskenut vain autoja. Mopoa ja moottoripyörää ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske jatkossakaan, pysäköintiasioista vastaava lakimies Katri Ranta-Eskola sanoo.

Tieliikennelain soveltamisala uudistuu

Tieliikennelakia sovelletaan yleisillä kaduilla ja teillä sekä yksityisillä, mutta yleisesti liikenteen käytössä olevilla alueilla. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi kauppojen ja markettien pihat.