Ajankohtaista

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5. alkaen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Kunnalla on kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Keskeistä tietosuoja-asetuksessa ovat muun muassa
– henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
– kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
– avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

– Raumalla olemme kuvanneet eri henkilötietoja sisältävien rekisteriemme käsittelytoimia tietosuojaselosteissa ja ohjeistaneet henkilötiedon käsittelyn periaatteista. Henkilöstöä on koulutettu ja hyväksymiskierroksessa oleva tietosuojapolitiikka tulee linjaamaan ja ohjaamaan toimintatapoja, vastuita ja valvontaa, sanoo tietosuojavastaava Kristiina Kuusio.

Tietosuojaselosteita tullaan lisäämään Rauman kaupungin nettisivuille osoitteeseen www.rauma.fi/tietosuoja