Tilapäisen linja-autoaseman paikoitusalueen rakentaminen alkaa 11.7.

Rauman vanhan linja-autoaseman valokyltti.

Tilapäisen linja-autoaseman työt käynnistyvät paikoitusalueen rakentamisella torstaina 11.7. Puiston läpi kulkeva kevyen liikenteen väylä joudutaan sulkemaan työmaan ajaksi.

Museovirasto edellytti arkeologisia tutkimuksia puistoalueella. Paikoitusalueen rakennustyöt tehdään valvottuna kaivutyönä.

Työt jatkuvat pysäkkikatosten ja liikennemerkkien asennuksella paikoitusalueen valmistuttua. Kyseisestä työvaiheesta tiedotetaan erikseen.

Linja-autoliikenne siirretään tilapäiselle asemalle, Harmaidenveljesten pysäköintialueelle, 17.8. alkaen.