Ajankohtaista

Timo Heinilä on kaupungin uusi rakennustarkastaja

Timo Heinilä aloitti työnsä kaupungin rakennustarkastajana 1.12. Vuodesta 2012 Rauman kaupungin palveluksessa toiminut Heinilä työskenteli ennen valintaa tarkastusinsinöörinä teknisen toimialan rakennusvalvonnassa, jossa hänen tehtäviinsä kuuluivat muun muassa rakennesuunnitelmien ja vastaavien työnjohtajien hyväksyminen, viranomaistarkastukset, rakennusprojektien aloituskokoukset sekä energiaselvityksiin liittyvät kysymykset.

– Rakennustarkastaja johtaa rakennusvalvonnan esimiehenä rakennusvalvontayksikön toimintaa sekä lupakäsittelyssä, että rakennetun ympäristön valvonnassa. Lisäksi rakennustarkastaja toimii esittelijänä ympäristö- ja lupalautakunnassa. Rakennustarkastajan moninaiseen tehtäväkenttään kuuluvat myös rakentamisen ohjaus ja rakennustyönaikainen valvonta, Heinilä kertoo.

Hakijoita tehtävään oli yhteensä seitsemän, joista haastateltiin neljää hakijaa. Soveltuvuuskokeeseen kutsuttiin kolme hakijaa.