Ajankohtaista

Toimikunnan jäsenet ehdottavat Aki Ruotsalaa Rauman kaupunkikehitysjohtajaksi

Rauman kaupungintalon julkisivua edestä kuvattuna kesäaikaan. Sininen taivas taustalla.

Rauman kaupungin kaupunkikehitysjohtajan valintaa valmistelevan toimikunnan jäsenet ehdottavat tehdyn kokonaisarvioinnin jälkeen virkaan valittavaksi hallintotieteiden maisteri Aki Ruotsalan Porista.

Toimikunnan asiantuntijoina toimineet kaupunginjohtaja ja konsernipalveluiden toimialajohtaja olivat suoritetun kokonaisarvioinnin perusteella sitä mieltä, että kumpaakaan testattua henkilöä ei esitetä valittavaksi kaupunkikehitysjohtajan virkaan. Kaupunginjohtaja on tulevan kaupunkikehitysjohtajan läheinen työpari elinkeino- ja edunvalvontatehtävissä ja toimialajohtaja on kaupunkikehitysjohtajan esimies.

Virkamiesasiantuntijoiden mielestä kokonaisarvioinnin perusteella kummankaan hakijan valinta ei täytä niitä odotuksia, joita viran täytölle on asetettu. Paikallisen elinkeinoelämän tukeminen, yritystoiminnan edellytysten luominen ja kaupungin edunvalvonta ovat joukkuepeliä, joka vaatii saumatonta yhteistyötä, henkilöstön sitoutumista ja sitä kautta tuloksellista toimintaa.

Toimikuntaan kuuluva henkilöstön edustaja oli Ruotsalan valinnan kannalla.

Kaupunkikehitysjohtajan vakituista virkaa haki 27 hakijaa, joista seitsemän kutsuttiin haastatteluun. Heistä Jari Ihamäki ja Aki Ruotsala lähetettiin soveltuvuustesteihin. Kaupunkikehitysjohtaja vastaa Konsernipalvelut-toimialan kaupunkikehitys-palvelualueen johtamisesta. Hänen tavoitteenaan on vahvistaa Rauman elinvoimaa ja edistää kaupungin elinkeinotoimintaa.

Rauman kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 22.10. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että virkaan ei valita ketään virkaa hakeneista, vaan kaupunkikehitysjohtajan tehtävät hoidetaan toistaiseksi sisäisin tehtäväjärjestelyin.