Ajankohtaista

Tonttikasvillisuus kannattaa valmistella talven tuloon ajoissa

Syksyistä Vanhaa Raumaa.

Kiinteistön omistajien on syksyn tullen hyvä käydä läpi tontin kasvillisuutta.

Kasvillisuuden osalta kiinteistön omistajan vastuulle kuuluu usein omistamansa tontin lisäksi myös tontin rajan ylittävä alue kolmen metrin säteellä.

Tonttien kasvillisuus ei saa rönsyillä tai levitä katualueelle. Kiinteistön omistajalla on lain myötä velvollisuus huolehtia etteivät istutukset aiheuta haittaa naapurille, liikenteelle tai katujen kunnossa- ja puhtaanapidolle.

– Tonttikasvillisuuden tarpeen mukainen harventaminen syksyisin helpottaa katujen talvikunnossapitoa, katutoimen työpäällikkö Jari Salminen sanoo.

Hoitamaton kasvillisuus voi aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi kunnossapitokoneille.

Rauman kaupungin Wihertoimi huolehtii kaupungin omistamien tontti- ja puistoalueiden kasvillisuudesta.

Wihertoimen puistotyönjohtaja Sari Korsström antaakin kiinteistön omistajille tärkeän vinkin kasvillisuuden siistimiseen ja talven tuloon varautumiseen.

– Erilaisia kasveja tulee leikata eri tavoin ja eri aikoihin. Esimerkiksi koivu vuotaa mahlaa voimakkaasti. On siis hyvä perehtyä kasvien hoito-ohjeisiin ennen kuin ryhtyy toimeen.

Puutarhajäte, kuten oksat ja lehdet, tulee kompostoida asianmukaisesti tai kuljettaa esimerkiksi Rauman seudun jätehuoltolaitokselle. Eloperäistä jätettä ei tule jättää kaupungin maille, kuten metsiin tai puistoihin.

Hevossuon jäteasemalla vietetään risuviikkoja 1.10.–2.11., jolloin risujen ja haravointijätteiden tuonti on maksutonta. Kotitalous- ja muista jätteistä peritään taksan mukainen maksu. Risukentällä on myös erillinen lava omenajätteille risuviikkojen ajan.

Katualueiden hoidon vastuut