Ajankohtaista

Tonttirajoja tulee noudattaa ja kaupunkiympäristön siisteydestä huolehtia

Kukonkarinkatu kesällä.

Rauman kaupungin yleisiä alueita otetaan luvatta omaan käyttöön entistä useammin. Myös roskaamista, tulen tekoa ja puiden kaatamista tapahtuu paikoitellen.

Asukkaiden toivotaan huolehtivan omien asuinalueidensa siisteydestä ja turvallisesta ympäristöstä. Roskat tulee lajitella ja toimittaa niille tarkoitettuihin lajittelupisteisiin. Avotulen teko ja puiden kaataminen ilman maanomistajan lupaa eivät kuulu jokamiehen oikeuksiin.

– Siistissä ja turvallisessa ympäristössä on mukava liikkua ja oleskella yhdessä. Raumalla on paljon puistoja, lähimetsiä ja yleisiä alueita, jotka on tarkoitettu kaikille kuntalaisille virkistäytymistä varten, maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen sanoo.

Omaisuus pidettävä tontin rajojen sisäpuolella

Itselle kuuluva omaisuus tulee säilyttää oman tontin rajojen sisäpuolella. Piha-alueiden laajentaminen, omien istutusten ja rakenteiden tekeminen, tontin ulkopuolisten alueiden haltuunotto sekä omaisuuden säilyttäminen tontin ulkopuolella on kiellettyä.

Asukkaiden tulee huolehtia myös osaltaan siitä, että yleiset alueet ovat kaikkien käytettävissä. Esimerkiksi aidat, jäteastiat, jäteaitaukset, trampoliinit, puupinot, rakennustarvikkeet, leikkimökit ja peräkärryt kuuluu säilyttää oman tontin puolella.

Näin tarkistat oman tonttisi rajat Rauman karttapalvelusta:

  1. Mene osoitteeseen http://opaskartta.rauma.fi
  2. Hae hakutoiminnolla tonttia syöttämällä tontin osoite
  3. Valitse vasemman yläreunan valikosta taustakartaksi Ortokuva 2019 tai kantakartta
  4. Laita ruksi kohtaan kiinteistöt ja osoitekartta

Tarvittaessa tontin rajojen merkinnän voi tilata kaupungin palvelupiste Pyyrmanista puhelimitse, puh. 02 834 5000.

Katualueen siisteys tontin kohdalta kuuluu tontin haltijan vastuulle. Katu tulee pitää puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, mutta kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Asuntokaduilla tontteihin rajoittuvat katuviheralueet kuuluvat tontinomistajan tai -haltijan hoitovastuulle kolmen metrin leveydeltä tonttirajasta. Yli kolmen metrin menevästä osuudesta sekä kaupungin omistamien puisto- ja metsäalueiden kohdilla asuntokadun viherkaistan, puuston ja pensaiden ylläpidosta vastaa kaupungin Wihertoimi.