Työttömyyden alenemistahti tasoittunut Satakunnassa

Nummi ja Vanha Rauma ilmakuvassa

ELY-keskuksen joulukuisen työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on edelleen vähentynyt selvästi vuoden takaisesta, mutta työttömyyden laskuvauhti on hidastumassa. Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun 2018 lopussa 10 180 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 290 henkeä (11,2 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuussa 10,2 %.

Työttömyys aleni vuoden takaiseen verrattuna edelleen kaikissa Satakunnan seutukunnissa. Rauman seudulla alenema (14,3 %) oli suurempi kuin koko maassa keskimäärin, mutta Porin seudulla (10,6 %) ja Pohjois-Satakunnassa (6,7 %) se oli pienempi. Joulukuussa 2018 työttömien työnhakijoiden määrä Raumalla oli 2447, mikä on 409 vähemmän vuoteen 2017 verrattuna.

Työttömyys aleni Satakunnassa enemmän kuin kokomaassa keskimäärin (15,7%).

Koko maassa oli joulukuun lopussa 256 500 työtöntä työnhakijaa, mikäon 39 000 (13,2%) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikkienviidentoista ELYkeskuksenalueella. Koko maassa työttömyysaste oli 9,7 %.