Ajankohtaista

Työttömyys alentunut Rauman seudulla koko maata nopeammin

ELY-keskuksen kuukausittaisesta työllisyyskatsauksesta selviää, että Satakunnan työ­ ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa 10 050 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 860 henkeä (­22,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski Satakunnassa suhteellisesti eniten kaikista ELY­keskusalueista. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuussa 10,0 %.

Työ­ ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuussa Satakunnassa yhteensä reilut 5 600 avointa työpaikkaa, joista 2 320 oli maaliskuun aikana avautuneita uusia työpaikkoja. Työpaikkoja avautui enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömyys alenee ripeästi, mutta myös yli 50 ­vuotiaiden työttömien määrä on laskussa.

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikkien viidentoista ELY­keskuksen alueella, mutta suhteellisesti eniten työttömien määrä aleni Satakunnassa 22,1 prosentilla. Satakunnan seutukunnista eniten työttömyys aleni vuoden takaiseen verrattuna Porin seudulla (­23,2 %), mutta myös Rauman seudulla työttömyys aleni melkein yhtä paljon (­22,7 %). Työttömien työnhakijoiden määrä Raumalla oli maaliskuussa 2018 3 204, mikä on 728 vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.