Ajankohtaista

Uotilan puukoulun ja -päiväkodin sekä Nanujärvelän peruskoulun tarveselvitykset valmistuneet

Viittaavia lapsia luokassa.

Rauman kaupunki valmistelee parhaillaan Uotilan puukoulun ja -päiväkodin sekä Nanujärvelän peruskoulun rakennuttamista. Molempien uudisrakennusten tarveselvitykset valmistuivat marraskuussa. Rauman sivistysvaliokunta käsittelee selvityksiä kokouksessaan keskiviikkona 24.11. Tämän jälkeen ne etenevät joulukuussa tekniseen valiokuntaan sekä alkuvuodesta kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Tarveselvitykset esittelevät lähtötiedot, joiden mukaan uudisrakennukset tullaan suunnittelemaan. Niissä on paneuduttu muun muassa tilojen kokoon ja toiminnallisuuksiin, oppilas- ja lapsimääriin sekä uudisrakennusten sijaintiin.

– Rauman perusopetuksen oppilaista noin 30 prosenttia käy koulua tällä hetkellä väistötiloissa. On hienoa, että kouluhankkeet etenevät, jotta raumalaiset lapset ja nuoret pääsevät tulevaisuudessa asianmukaisiin opetustiloihin, sivistystoimialan toimialajohtaja Soile Strander sanoo.

Puurakentaminen keskiössä Uotilan koulukokonaisuudessa

Uotilan puukoulu- ja päiväkotikokonaisuus sisältää päiväkodin, esikoulun, peruskoulun luokat 1–6 sekä liikuntahallin tilat. Kokonaisuus on mitoitettu 375 oppilaalle. Hankkeen arkkitehtisuunnittelu tullaan kilpailuttamaan keväällä 2022.

– Tavoitteenamme on hyödyntää koulun rakentamisessa massiivipuuta niin pitkälle kuin mahdollista. Käytännössä rakennus olisi sisältä ulkopintaan samaa materiaalia. Toki rakenneratkaisuissa huolehditaan materiaalien tarkoituksenmukaisuudesta eli ylä- ja alapohjan rakenteet voidaan mahdollisesti korvata muulla rakenteella, arkkitehti Leena Joki-Korpela kertoo.

Tarveselvityksessä uusi koulu, päiväkoti ja liikuntahalli esitetään sijoitettavaksi entisen Uotilan yläkoulun tontille. Tontti on tyhjä ja tarvittavat purkutyöt on tehty jo aiemmin. Tavoitteena on, että puukoulun ja -päiväkodin suunnittelu käynnistyy keväällä ja vuoden 2023 lopulla ryhdytään rakentamaan. Uotilan uusi koulukokonaisuus on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2025.

Rauman kaupungin tilapalvelut valittiin Uotilan puukouluhankkeen myötä Motivan puurakentamisen vauhdittajaryhmään vuonna 2021. Lisäksi hanke on saanut ympäristöministeriön puurakentamisen rahoituksen puurakentamisen kehittämiseen Rauman kaupungilla. Rahoituksella hankitaan ja jalkautetaan tietoa puurakentamisesta virkamiehille, päättäjille sekä edelleen hankkeiden toteutukseen.

Aro-Nanun tontti sopiva Nanujärvelän peruskoululle

Nanujärvelän peruskoulun kokonaisuuteen kuuluvat peruskoulun luokat 1–6, valmistava ja erityisen tuen opetus, esikoulu ja iltapäiväkerho. Uudet tilat on mitoitettu tarveselvityksessä 550 oppilaalle. Hankkeen arkkitehti- ja rakennesuunnittelijat kilpailutetaan alkuvuodesta 2022. Koulurakennus otetaan käyttöön aikaisintaan 1.8.2026.

Tuleva Nanujärvelän koulu käsittää nykyisten Nanun koulun ja Kourujärven koulun toiminnot, pois lukien Nanun yhtenäiskoulun yläkoulun, joka siirtyy Karin kampukselle Hj. Nortamon peruskoulun yhteyteen.

– Tilojen suunnittelussa toivotaan käytettävän niin sanottua Rauman mallia, jonka mukaan oppimisympäristö ja tilat ovat joustavasti muunneltavissa avoimiksi, suljettaviksi ja yhdisteltäviksi tiloiksi, arkkitehti Minna Linnala sanoo.

Uuden koulurakennuksen on tarkoitus olla kivirakenteinen.

– Yksiaineisten materiaalien käytöllä pyritään käyttö- ja ylläpitokustannuksiltaan edullisiin ratkaisuihin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, Linnala sanoo.

Tarveselvityksessä uudisrakennus esitetään rakennettavaksi Nummen alueelle Aro-Nanun tontille. Kyseinen tontti on sijoitusvaihtoehdoista ainut, jonka pinta-ala riittää uudelle Nanujärvelän koululle.

– Nanun ja Aronahteen koulut ovat toimineet tontilla jo 1960- ja 1970-luvulta lähtien, joten uusi Nanujärvelän koulu olisi jatkumoa tälle perinteelle, Linnala toteaa.

Liikenneyhteydet ja alueen yhdyskuntarakenne ovat muotoutuneet aikojen saatossa koulurakennusten lähelle niiden toimintaa tukeviksi. Tontilla ovat jo valmiina sähkö-, kaukolämpö-, vesi- ja viemäriliittymät molemmille nykyisille kouluille, väistötiloille sekä Nanun ruokalarakennukselle. Liittymiä voidaan hyödyntää uudisrakennusta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Tontilla sijaitsevat tällä hetkellä purettavaksi esitetty Aronahteen ja Hj. Nortamon entinen koulurakennus sekä Nanun koulu, jonka purkumahdollisuus selviää, kun alueen uusi kaava valmistuu.