Valtakadun tasoristeyksen puomilaitteet ja liikennevalot pois käytöstä

junaliikenteen tasoristeyksen puomivalot

Valtakadun tasoristeyksen puomilaitteet, varoitusvalot sekä liikennevalot ovat pois käytöstä tasoristeyksessä torstai-iltana 4.7. sattuneen liikennevahingon vuoksi. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Korjaustoimenpiteet saattavat kestää varaosien saatavuudesta riippuen ensi viikon ajan. Tasoristeys on viasta huolimatta normaalisti liikennekäytössä, mutta alueella liikkuessa tulee noudattaa suurta varovaisuutta.