Ajankohtaista

Valtatie 8:n Rauman ja Eurajoen välisen osuuden parantamista koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä

valtatie 8 parantaminen yva

Valtatien 8 Rauman ja Eurajoen välisen osuuden parantamista koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on nähtävillä ja siitä voi jättää mielipiteitä verkossa 2.6. saakka osoitteessa www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA. Lisäksi ohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 12.5. kello 18 Eurajoen kunnantalolla, osoitteessa Kalliotie 5, Eurajoki. Tilaisuudessa tallennetut esittelyt ovat katsottavissa kahden viikon ajan julkaisusta hankkeen verkkosivuilla.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnitteluhankkeessa kehitetään valtatietä 8 sekä parannetaan liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta Rauman seudulla. Parannettavat tieosuudet ovat Raumalla ja Eurajoella. Nyt suunniteltava osuus alkaa valtateiden 8 ja 12 liittymästä ja päättyy Eurajoelle parhaillaan rakennettavan ohitustien alkuun.

Valtatien parantamisvaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-menettelyssä, johon liittyy olennaisesti aktiivinen viestintä sekä asukkaiden ja muiden osallisten kuuleminen. Tavoitteena on löytää parhaita mahdollisia ratkaisuja. YVA-menettely etenee vaiheittain. Menettelyn ensimmäinen askel on YVA-ohjelma, joka on suunnitelma arvioinnista, menetelmistä ja tiedottamisesta.  YVA-ohjelman kautta edetään varsinaiseen arviointityöhön.

Tarkasteltavana neljä valtatien parantamisen vaihtoehtoa

Ympäristövaikutusten arvioinnissa punnitaan neljän eri valtatien parantamisvaihtoehdon vaikutuksia.

Tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto 0+ sisältää nykyisen valtatien vähäistä parantamista.
  • Vaihtoehto 1 sisältää nykyisen valtatien parantamisen jatkuvaksi ohituskaistatieksi (2+1).
  • Vaihtoehto 2 sisältää nykyisen valtatien parantamisen nelikaistaiseksi (2+2).
  • Vaihtoehto 3 sisältää valtatien parantamisen nelikaistaiseksi (2+2) osittain uuteen maastokäytävään Lapijoen kohdalla.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksena valmistuu YVA-selostus, joka pyritään asettamaan nähtäville keväällä 2023. Tutkituista vaihtoehdoista yksi etenee yleissuunnitelmavaiheeseen ja edelleen tiesuunnitelmavaiheeseen. Rakentamisaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Valtatie 8:n parantaminen on yksi Rauman kaupungin edunvalvonnan kärkihankkeista.