Ajankohtaista

Valtuusto hyväksyi organisaatiomuutoksen

Kaupungintalo edestä talvella.

Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi pitkään valmistellun organisaatiouudistuksen maanantaina 30.1.  Päätös syntyi yksimielisesti.

Keväästä 2015 lähtien valmisteltu hallintoremontti muuttaa sekä luottamushenkilö- että palveluorganisaatiota ja tuo uudella tavalla poikkihallinnollisuutta valmistelutyöhön.

Toimielinten koko pienenee kautta linjan.  Valtuutettujen määrä vähenee 51:stä 43:een. Lautakuntien sijaan valittavat valiokunnat ovat 9-jäsenisiä ja kaupunginhallituksen koko pienenee 11:sta 9:ään. Niihin tulee jäseniksi vain valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valiokuntien (sivistys, sosiaali- ja terveys, tekninen) lisäksi valitaan ympäristö- ja lupalautakunta (9 jäsentä), tarkastuslautakunta (9 jäsentä) ja keskusvaalilautakunta (5 jäsentä).

Rauman organisaatiouudistuksella on neljä konkreettista tavoitetta: johtamisen pitää selkeytyä, byrokratian vähentyä ja toiminnan muuttua enemmän asiakaslähtöiseksi ja vuorovaikutteiseksi. Neljäntenä tavoitteena on oma-aloitteisuuden ja osaamisen vahvistuminen kaupunkiorganisaatiossa.

Uudistustyön lähtökohtana ovat olleet vuonna 2013 syntynyt Rauman Tarina, sote- ja maakuntauudistus sekä kuntalain uudistus. Uusi organisaatio ja hallintosääntö astuvat voimaan 1.6.2017.

Lue lisää organisaatiouudistuksesta