Ajankohtaista

Vanha-Lahti II asemakaavan luonnos nähtävillä

Vanha-Lahti II asemakaavan luonnos on nähtävillä 12.4.–14.5. Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja osoitteessa www.rauma.fi/20-003-vanha-lahti-ii

Aiemmin asemakaavoittamattomalle alueelle laaditaan asemakaava, jolla mahdollistetaan 61:n uuden erillispientalotontin, katualueiden ja virkistysalueiden rakentuminen. Omakotitalojen rakennusoikeudet vaihtelevat 180 kerrosneliömetristä 300 kerrosneliömetriin.

Asemakaavaluonnoksessa on kaksi uutta katua, jotka muodostavat kehän, jonka varteen asuinkorttelit on sijoitettu. Kadut nimetään musiikkineuvos Ilkka Lipsasen eli Dannyn tunnettujen kappaleiden mukaan Piilopaikaksi ja Tuulensuojaksi.

Alueen keskellä oleva puisto ja kevyenliikenteen väylä saavat nimekseen Tuuliviiri, joka jatkuu aikanaan tulevalle niin sanotun Pohjoisten alueiden koululle asti. Suunnittelualuetta rajaavat Haapasaarentie, Vanha-Lahden kartanoalue sekä Kokkovuoren ja Pyytjärven virkistysalueet.