Ajankohtaista

Vanhan Rauman katuja muutetaan kävelykaduiksi 9.7. alkaen

Väkeä kesäisellä Kuninkaankadulla Vanhassa Raumassa.

Vanhan Rauman kävelykatuaika alkaa maanantaina 9.7. klo 9 ja päättyy 29.7. Kauppakatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä välillä Savilankatu – Vähäkirkkokatu. Kuninkaankatu suljetaan välillä Isokirkkokatu – Savilankatu.

Jotta autoliikenne torille mahdollistuu, muutetaan Vähäkirkkokatu yksisuuntaiseksi Kuninkaankadulta Kauppakadulle päin kävelykatuajaksi. Torin paikoitusalue on autoilijoiden käytössä.

Kaikki poikkeukselliset liikennejärjestelyt puretaan maanantaina 29.7.

Kaupungissa liikkuvien pyydetään huomioimaan muuttuneet liikennejärjestelyt ja noudattamaan niitä yleisen turvallisuuden vuoksi. Kävelykatualueella pyöräily, liikkeiden huoltoajo ja tarpeellinen tonteille ja liikkeisiin ajo on sallittu. Autoilijoiden on kuitenkin huomioitava jalankulkijoiden turvallinen liikkuminen alueella.