Vanhan Rauman maailmanperintökohteen arviointityö käynnistynyt

Sakosta varottava kyltti Kitukrännissä.

Unescon maailmanperintökeskus on pyytänyt joulukuussa 2018 Rauman kaupunkia laatimaan HIA-arvioinnin (Heritage Impact Assessment) koskien Vanhan Rauman maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle sijoittuvaa kauppakeskushanketta.

Rauman kaupunki on käynnistänyt arviointityön ja tavoitteena on saada arviointi valmiiksi vuoden 2019 aikana. Arviointi muistuttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, mutta sitä katsotaan maailmanperintökohteen yleismaailmallisten erityisarvojen (Outstanding Universal Value) näkökulmasta. Arvioinnissa tarkastellaan kauppakeskushankkeen vaikutuksia Vanhan Rauman maailmanperintökohteeseen. Kauppakeskushanke sijoittuu maailmanperintöalueen välittömään läheisyyteen ja maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle.

Suojavyöhyke on Vanhan Rauman maailmanperintökohdetta ympäröivä 142 hehtaarin laajuinen alue, jonka tarkoitus on muodostaa toiminnallinen, kaupunkitilallinen ja kaupunkikuvallinen turva maailmanperintöalueelle. HIA-arviointi on ICOMOS Internationalin kehittämä arviointijärjestelmä maailmanperintökohteille. Arvioinnissa tärkeää on ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen. Rauman arvioitsijat ovat Tampereen arkkitehtuurin historian professori Olli-Paavo Koponen sekä arkkitehti Anu Laurila Vahanen-yhtiöistä.

– Minua kiinnostaa tässä tehtävässä erityisesti se haaste, että tavoitteena on tarkastella kauppakeskushanketta mahdollisimman analyyttisesti ja objektiivisesti suhteessa Vanhan Rauman yleismaailmallisiin arvoihin. Työ alkaa huolellisella perehtymisellä lähtötietoihin, jonka jälkeen päästään analysointivaiheeseen, Anu Laurila kertoo.

– Ilahduin saamastani ainutlaatuisesta mahdollisuudesta pureutua yhden yksittäisen rakennushankkeen vaikutuksiin itselleni hyvin tärkeän rakennusperintökohteen arkkitehtoniseen, kaupunkikuvalliseen ja toiminnalliseen kokonaisuuteen. Erityisen hedelmällisen tilanteesta tekee se, että tällä työllä voidaan ehkä jossain määrin vielä vaikuttaa lopputuloksen onnistumiseen, Olli-Paavo Koponen sanoo.

Rauman kaupungin teknisen toimialan kaavoitusyksikkö toimittaa materiaaleja arvioitsijoiden käyttöön ja arviointityön etenemistä seuraavat Museovirasto ja Rauman kaupungin johtoryhmä.

Vanha Rauma on lisätty Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 yhtenä parhaiten säilyneistä ja laajimmista pohjoiseurooppalaisen arkkitehtuurin ja kaupunkikulttuurin edustajista. Lisäksi Vanha Rauma on poikkeuksellisen hyvä esimerkki pohjoismaisesta puukaupunkirakentamisesta ja kertoo perinteisen pohjoiseurooppalaisen asutuksen historiasta.