Ajankohtaista

Vanhan Rauman pihainventoinnin kenttätyöt jatkuvat kesäkuussa

Naulamäki, Vanha Rauma kesällä

Vanhan Rauman pihojen historiaa ja kasvillisuutta koskeva selvitystyö jatkuu kasvukauden edettyä. Toukokuussa tehdyn kenttätutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa on jo käynyt odotetusti ilmi Vanhan Rauman pihojen ainutlaatuisuus ja historiallinen syvyys. Maisema-arkkitehti Anne Rihtniemi-Rauh ja puutarhatieteen dosentti Leena Lindén tutkivat pihoja 15.–21.6.

Selvitys liittyy käynnissä olevaan Vanhan Rauman asemakaavan uudistamiseen. Tavoitteena on tuottaa tietoa Vanhan Rauman pihojen kehityksestä, piirteistä ja nykytilanteesta. Tiedon pohjalta arvioidaan pihapiirien säilyneisyyttä sekä jo mahdollisesti hävinneitä piirteitä. Selvitys toimii asemakaavamuutoksen taustana useiden muiden selvitysten ohella. Sen perustella voidaan laatia pihojen kunnostuksen, käytön ja hoidon ohjeistuksia.