Ajankohtaista

Vanhan Rauman pihojen historiaa selvitetään

Naulamäki, Vanha Rauma kesällä

Vanhan Rauman pihojen historiaa ja kasvillisuutta selvitetään kuluvan kevään ja alkukesän aikana. Selvitys liittyy käynnissä olevaan Vanhan Rauman asemakaavan uudistamiseen. Kenttätyö tehdään pääosin touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin kaikki Vanhan Rauman pihat inventoidaan. Ennen kenttätyön aloittamista kiinteistönomistajille tiedotetaan tarkemmin asiasta.

Tavoitteena on tuottaa tietoa Vanhan Rauman pihojen kehityksestä, piirteistä ja nykytilanteesta. Tiedon pohjalta arvioidaan pihapiirien säilyneisyyttä sekä jo mahdollisesti hävinneitä piirteitä. Selvitys toimii asemakaavamuutoksen taustana useiden muiden selvitysten ohella. Sen perustella voidaan laatia pihojen kunnostuksen, käytön ja hoidon ohjeistuksia.

Museovirasto on myöntänyt selvitystyön laatimista varten maailmanperintöavustusta, mikä kattaa osan kustannuksista.

Selvityksen laatii maisema-arkkitehti Anne Rihtniemi-Rauh, joka on erikoistunut kaupunkipihojen kulttuuriperintöön. Hän on selvittänyt pihojen käyttöä ja kehitysvaiheita muun muassa Vanhassa Porvoossa.

Vanha Rauma on paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä rakennettu ympäristö. Alueen säilyttämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä. Rakennusten, katu- ja torialueiden sekä puistojen lisäksi pihapiirit ovat olennainen osa arvokasta kokonaisuutta. Pihojen suunnittelun ja hoidon ohjauksessa on noudatettu joitakin yleisiä periaatteita, mutta kattavaa taustatietoa ohjauksen apuna ei ole aiemmin ollut.