Ajankohtaista

Vanhassa Raumassa vierailee vuodessa yli miljoona kävijää

Kävelijöitä kesällä Kuninkaankadulla.

Rauman kaupunki kartoitti kevään ja kesän aikana raumalaisten ja matkailijoiden liikkumistottumuksia Vanhan Rauman alueella. Liikkumista ja liikkumistottumuksia tutkittiin matkapuhelindatan, haastattelujen ja sähköisen kyselyn avulla.

– Kävelyliikenteellä on valtava merkitys Vanhan Rauman alueen palveluille. Kävely myös lisää alueen viihtyisyyttä ja mahdollistaa upeasta maailmanperintökohteestamme nauttimisen kaikilla aisteilla. Kävellen voi kokea enemmän, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja kertoo.

Matkapuhelindatan avulla selvitettiin Vanhan Rauman kävijämääriä vuosina 2019–2021. Nettikyselyyn saatiin kesä-elokuussa 2021 kaikkiaan 449 vastausta. Lisäksi Vanhassa Raumassa heinäkuussa 2021 toteutetuilla katuhaastatteluilla tavoitettiin 136 kävelijää. Rauman kaupunki sai hankkeeseen Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta, ja tutkimus toteutettiin yhdessä Ramboll Oy:n kanssa.

Kävelykatukausien aikana Vanhassa Raumassa käydään noin 30 000–40 000 kertaa viikossa. Muina aikoina määrä on noin 22 000–24 000. Vuoden aikana Vanhassa Raumassa käy 1,1 miljoonaa raumalaista ja 0,2 miljoonaa ulkopaikkakuntalaista. Käynniksi katsotaan vähintään 20 minuutin mittainen vierailu Vanhan Rauman alueella.

– Matkapuhelindatan perusteella Vanha Rauma houkuttelee ulkopaikkakuntalaisia vierailijoita ja matkailijoita erityisesti kesäisin. Vuonna 2021 Pitsiviikon ajalta kirjattiin 55 000 käyntiä yhdeksältä tapahtumapäivältä. Myös Tonttujen yö tuo alueelle tavallista enemmän väkeä, Pajuoja sanoo.

Nettikyselystä saatujen vastausten perusteella ravintolapalvelut ovat tärkein syy vierailla Vanhassa Raumassa. Myös ostosten tekeminen liikkeissä sekä alueella ulkoilu nousivat kolmen parhaimman syyn joukkoon.

– Vastaajista 60 prosenttia saapuu Vanhaan Raumaan autolla. Kuitenkin kävellen ja pyörällä liikkuvat käyvät Vanhassa Raumassa useammin kuin autoilevat vastaajat, Pajuoja toteaa.

Kävelykadut, palvelut ja tapahtumat kiinnostavat

Kävelykadut keräsivät vastaajilta kiitosta, ja 84 prosenttia kannattaa kävelykatuaikoja jatkossakin. Avoimissa kehittämisehdotuksissa kävelykadut mainittiin 9 kertaa. Myös esteettömyyden huomiointi nousi esiin 10 vastauksessa.

– Vanhaan Raumaan toivotaan muun muassa ruokakauppaa, lisää ilta- ja viikonlopputoimintaa sekä erilaisia tapahtumia, Pajuoja sanoo.

Kesällä toteutettujen kävelykatuhaastattelujen vastauksissa korostuvat ulkopaikkakuntalaisten näkemykset. Raumalaiset liikkuvat tyypillisesti Vanhan Rauman alueella yksin ja ulkopaikkakuntalaiset kahden hengen seurueissa.

– Raumalaiset käyttävät Vanhassa Raumassa yhden käynnin aikana keskimäärin vähemmän rahaa kuin ulkopaikkakuntalaiset. Suuri osa raumalaisista haastatelluista käy Vanhassa Raumassa kuitenkin viikoittain eli he käyttävät yhteensä enemmän rahaa, Pajuoja kertoo.

Tehtyjen selvitysten perusteella Raumalla ryhdytään suunnittelemaan toimenpiteitä kävelyn edistämisen strategiaa mukaillen. Vanhan Rauman ympäristön lisäksi kävelyolosuhteita tulee parantaa koko kaupungissa. Seurantaa on tarkoitus tehdä, jotta saadaan tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Kävelystrategian jalkauttaminen Vanhassa Raumassa -raporttiin sekä Rauman kävelyn edistämisstrategiaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa rauma.fi/kavely-ja-pyoraily.