Ajankohtaista

Vanhemmat tyytyväisiä Rauman varhaiskasvatukseen

Lasten värikkäitä kumisaappaita rivissä lattialla seinän vieressä.

Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin 3-17.4.2018 päiväkotien, esiopetuksen, ryhmäperhepäiväkotien, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen asiakasperheille. Vastauksia saatiin yhteensä 392, mikä on 23,1 % asiakkaista.

Tulosten perusteella erinomaista tasoa olivat tyytyväisyys varhaiskasvatuspaikkaan, varhaiskasvatuksen toiminta-ajat vastaavat tarpeitamme ja lapsen viihtyminen varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa.

Kehittämistarpeita nähtiin varhaiskasvatuksen nettisivuissa ja niiden hyödyllisyydessä tiedonsaannin kanavana. Kehitettävänä asiana koettiin myös riittävä valinnanmahdollisuus varhaiskasvatuspaikkojen välillä.

Myös tiedonsaanti erilaisista varhaiskasvatuksen vaihtoehdoista nousi esille. Mieluisin tiedonsaantikanava, jolla toivotaan saavan tietoa varhaiskasvatuksen/esiopetuksen toiminnasta ja tapahtumista, on kirjelapulla tai muulla vastaavalla sähköisen tiedonsaannin sijasta.

Kyselyn arvosteluasteikko oli 1–5 jakautuen tasoille kehittämistarve, tyydyttävä, hyvä sekä erinomainen. Alhaisimmillaankin kyselyn pisteet olivat hyvällä tasolla. Alhaisin pistemäärä tuli viestintään liittyvästä osiosta pistein 3,68 ja korkein 4,46 kasvatus ja huomioiminen -osiosta. Myös henkilökunnan ja lasten välinen vuorovaikutus ja lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen nousevat korkeille pisteille.

– Vastausmäärä jäi valitettavan alhaiseksi, mutta on hienoa havaita vastaajajoukon tyytyväisyys varhaiskasvatuksen palveluihin. Kyselyn tuloksista voi päätellä asioiden olevan varhaiskasvatuksessa hyvin, toteaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Päivi Halminen.