Varhaiskasvatuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan sekä pääsymaksullisten kulttuuri- ja liikuntatilaisuuksien maksuja ja taksoja kevennetään

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupunki keventää varhaiskasvatuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan maksuja koronaepidemian aikana. Myös pääsymaksullisten kulttuuri- ja liikuntatilaisuuksien taksoja kohtuullistetaan. Sivistysvaliokunta käsittelee asiaa kokouksessaan keskiviikkona 26.8.

Mikäli varhaiskasvatuksessa tai koululaisten iltapäivätoiminnassa oleva lapsi määrätään koronan vuoksi karanteeniin tai lapsi on sairastunut ja eristyksissä, varhaiskasvatusmaksua tai iltapäivätoiminnan maksua ei peritä poissaolopäiviltä.

Varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan maksujen laskuttamatta jättäminen edellyttää kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämää tartuntatautilain mukaista karanteenia tai eristystä. Asiasta tulee myös ilmoittaa etukäteen päiväkotiin tai koululaisten iltapäiväkerhoon.

Muiden poissaolojen osalta asiakasmaksu peritään lapsen poissaolopäiviltä normaalikäytännön mukaan.

Pääsymaksullisten tapahtumien tilavuokria kohtuullistetaan

Sivistystoimialan hallinnoimissa ja edelleen vuokraamissa tiloissa kulttuurin ja liikunnan pääsymaksullisten yleisötapahtumien yleisömäärää voidaan joutua rajoittamaan viranomaismääräysten tai ohjeiden perusteella. Sivistysvaliokunnan hyväksymän taksaluettelon mukaisista tilavuokrista peritään tällöin puolet. Käytännöt ovat voimassa 31.10.2020 asti.