Varhaiskasvatuksen maksuhyvityskäytäntö jatkuu toukokuun loppuun asti

Naulakko päiväkodin käytävällä.

Raumalla on palattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta normaalitoimintaan ja noudatetaan Varhaiskasvatuslain ja Perusopetuslain normaaliolojen mukaista lainsäädäntöä 14.5.2020 lukien. Rauman kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4.2020, että Raumalla asiakasmaksusta saa hyvityksen 13.4.2020 alkaen, mikäli lapsi on poissa päiväkodista tai perhepäivähoidosta yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa ja poissaolo on ennalta ilmoitettu.

Lapsen ilmoitetut tunnit ja hyvitettävät tunnit yhteensä eivät saa ylittää asiakasmaksusopimuksella varattuja tunteja. Maksu peritään joko ilmoitettujen tai toteutuneiden tuntien, näistä suuremman, mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 18.5.2020 kokouksessaan päättänyt, että asiakasmaksuhyvitystä jatketaan toukokuun loppuun asti.

Eli asiakasmaksuhyvityskäytäntö jatkuu edelleen kaupunginhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti toukokuun loppuun saakka edellyttäen, että huoltajat vastaavat itse lapsensa hoidosta.

1.6.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa palataan normaaleihin maksuperusteisiin ja laskutukseen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 9§: Asiakasmaksua voidaan periä puolet varhaiskasvatusmaksusta, vaikka lapsi ei olisi koko kuun aikana lainkaan varhaiskasvatuksessa. Koko kuun maksu peritään, jos lapsi on yhdenkin päivän paikalla. Jos lapsi on poissa sairauden takia yli kymmenen päivää, peritään maksusta puolet.