Ajankohtaista

Väylävirasto on käynnistänyt Rauman seisakkeen ratasuunnitelman laatimisen

Rauman uuden seisakkeen suunniteltu sijainti.

Väylävirasto ja Rauman kaupunki laativat suunnitelmaa Rauman uudesta rataseisakkeesta, joka on tarkoitus rakentaa Prisman kauppakeskuksen kohdalle. Suunnittelun tavoitteena on kehittää Rauman joukkoliikennejärjestelmää monipuolisemmaksi.

Uusi seisake mahdollistaisi joustavamman henkilöjunaliikenteen Raumalle ja Raumalta.

Seisakkeen sijainnista ja mallista on tehty vuoden 2020 alussa vaihtoehtovertailuja, joiden perusteella edistettäväksi vaihtoehdoksi on valikoitunut Prisman kohdalle rakennettava laituri. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/rauman-seisake, ja niistä voi jättää mielipiteensä Webropol-kyselyyn 10.7. saakka.  Palautetta voi jättää myös puhelimella, sähköpostilla ja kirjeitse. Tarkemmat tiedot löytyvät Väyläviraston sivulta.

Ratasuunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana hallinnolliseen käsittelyyn.