Ajankohtaista

Wihertoimi kannustaa kaupunkilaisia haitallisten vieraslajien torjuntaan

Puistometsään levinnyttä jättiputkea.

Kurtturuusu luokiteltiin Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi vuonna 2019. Valtioneuvoston asetuksen mukaan kurtturuusu tulee hävittää julkisilta alueilta sekä yksityisiltä pihoilta. Kolmen vuoden siirtymäaika päättyi 1.6.2022. Wihertoimi on hävittänyt kurtturuusuja kaupungin ylläpitämiltä alueilta jo useampana kesänä.

– Kaupungin omilta alueilta sekä valtion teiden varsilta löytyy vielä jonkin verran kurtturuusua. Jatkamme poistotyötä niin kauan kuin uutta kasvustoa ilmaantuu, toimistohortonomi Pirita Sorsakivi sanoo.

Kurtturuusu leviää nopeasti. Se syrjäyttää voimakkaasti muita lajeja, ja kasvaa helposti pienestäkin juuren palasta. Muita nopeasti leviäviä haitallisiksi vieraslajeiksi säädettyjä kasveja ovat esimerkiksi jättipalsami ja komealupiini.

– Haitallisia vieraslajeja voi torjua lajista ja määrästä riippuen kaivamalla tai nyppimällä niitä ylös, niittämällä, peittämällä tai näivettämällä. Rauman kaupungin alueilla olemme poistaneet kurtturuusuja ylös kaivamalla, isoja jättipalsamialueita on niitetty ja pienemmissä kohteissa jättipalsamit on nypitty käsin ylös, Sorsakivi kertoo.

Kasvilajiston yksipuolistuminen on vakava ongelma, koska samalla myös hyönteislajisto yksipuolistuu. Runsaslajinen ympäristö kestää paremmin erilaisia ääri-ilmiöitä. Lajiston vähenemisellä voi pahimmillaan olla vaikutuksia kokonaisiin ekosysteemeihin.

– Alkukesä on otollista aikaa vieraskasvien kitkemiseen ja torjuntaan kannattaa ryhtyä heti, kun kasvua on näkyvissä. Kasvupaikat on hyvä tarkistaa muutaman kerran kesän aikana ja torjuntaa tehdä tarpeen mukaan, ennen siementen kypsymistä, Sorsakivi sanoo.

Kotitaloudet voivat viedä vieraskasvijätettä Hevossuon jäteasemalle maksutta. Pienet määrät vieraskasvijätettä voi hävittää kotitalouden sekajätteen mukana pakattuna niin, ettei jäteastian enimmäispainoraja ylity. Kasvijätettä ei saa missään tapauksessa viedä luontoon.

Raumalla havaituista vieraslajeista voi ilmoittaa Wihertoimelle kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta. Vieraslajien torjunta on aina kiinteistön haltijan vastuulla.

Lisätietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta löytyy vieraslajit.fi-sivustolta.