Ajankohtaista

Yleisten rakennusten tontteja varattavissa

Ilmakuva Rauman kaupungista.

Tekniselle valiokunnalle osoitettu tonttihakemus tulee olla jätettynä viimeistään maanantaina 15.12.2017 klo 16.00.

Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen PL 104, 26101 Rauma tai kirjaamo.tevi@rauma.fi. Hakemuksen voi myös jättää Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanniin, Valtakatu 2A, Rauma.

Tonttikohtaisia varaushakemuksia arvioidaan seuraavin perustein:

– Tontit osoitetaan varattavaksi yksityisen palvelutuotannon hankkeisiin.
– Tontinsaajaksi esitettävällä tulee olla riittävä tekninen osaaminen sekä riittävät taloudelliset ja muut resurssit luovutettavaksi esitettävän tontin toteuttamiseksi. (Referenssit aikaisemmista kohteista)
– Hakemuksessa esitetyn hankkeen tulee olla yleisesti toteutuskelpoinen ja tontilla voimassaolevan asemakaavan mukainen.
– Tontteja ei myydä ns. perustajarakentajalle, osto-oikeutta voi käyttää vasta lopullinen vuokralainen tontin tultua rakennetuksi.
– Toteuttamisaikataulu
– Hakijan tulee esittää varaushakemuksessaan todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista ja todistus maksetuista veroista TAI suostua verovelkatietojen antamiseen.
– Kaupunki varaa oikeuden seuraamuksitta jättää yksi tai useampi haettavaksi tarjotuista tonteista luovuttamatta, mikäli soveltuvia hankkeita ei löydy.

Lisätietoa liitteestä ja osoitteesta http://toimitilat.rauma.fi/default.asp?op=NaytaEtusivu
Yksityisille palvelun tarjoajille tarjottavien yleisten rakennusten tonttien varaamismenettely