Ajankohtaista

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutuksia Rauman kaupungin palveluihin selvitetään

Kaupungintalo edestä talvella.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy sekä julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty aloittavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 6.2. klo 7 alkaen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aloitti kiellon maanantaina 5.2.

Kiellon myötä Rauman katuja, pyöräteitä ja muita yleisiä alueita ei aurata eikä hiekoiteta normaalin työajan ulkopuolella. Työtaistelun ajan lumen auraus ja liukkaudenesto aloitetaan arkisin klo 7.00.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ei ole vielä jouduttu supistamaan, mutta harkinnassa on, että ajanvaruksella olevia kiireettömiä hoitoaikoja siirretään ja henkilöstöä siirretään kiireellisen hoidon yksikköön, ympärivuorokautisen toiminnan ylläpitämiseen ja kotihoitoon. Hoitotyön henkilöstöpalvelu on rekrytoimassa uusia varahenkilöitä yllättävien tilanteiden varalle. Esimiehille on kerrottu, että virkasuhteisten on tarvittaessa jäätävä töihin, jotta henkilöstön turvallisuus ja/tai potilasturvallisuus saadaan taattua.

Sivistystoimialalla suurimmat haasteet näkyvät varhaiskasvatuksessa ja iltapäiväkerhotoiminnassa. Mikäli työtaistelu pitkittyy, päiväkotien aukioloaikoja voidaan joutua supistamaan. Kirjastot, museot ja uimahalli saadaan toistaiseksi pysymään avoinna. Työtaistelun pitkittyessä vaikutuksia saattaa tulla myös niiden aukioloaikoihin.

Lasten vanhemmille tiedotetaan Wilmassa, iltapäiväkerhoissa ja päiväkodeissa työtaistelusta ja toivotaan lasten huoltajien noudattavan lasten sovittuja hoitoaikoja ja hakevan lapset toiminnasta ajoissa, ennen toiminta-ajan päättymistä.