Ajankohtaista

Ympäristöterveydenhuollolle valmisteilla yhteinen maakunnallinen valvontasuunnitelma

Aikuinen auttaa lasta käsienpesussa.

Vuodelle 2019 laadittavan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman valmistelu on alkanut. Kaupunkilaisilla, yrityksillä ja yhteisöillä on halutessaan mahdollisuus antaa evästystä suunnitelman valmisteluun.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat muun muassa elintarvikevalvonta, talous- ja uimavesien laadun valvonta, sisäilmaongelmien ja muiden asumisterveyshaittojen selvittely, tupakan myynnin sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta, eläinsuojeluvalvonta, eläintautivalvonta, kunnaneläinlääkäreiden toiminta ja kansainvälisen terveyssäännöstön mukaiset laivojen tarkastukset.

Terveysvalvonnan tekemä valvontatoiminta kuvataan valvontasuunnitelmassa. Suunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään pääsääntöisesti maksu tarkastuksen kohteelta. Säännöllisen valvonnan tarkastuksia tehdään esimerkiksi elintarvikehuoneistoihin, kouluihin ja oppilaitoksiin, päivähoitopaikkoihin, vanhusten ja vammaisten hoito- ja palveluyksiköihin, yleisiin saunatiloihin, kauneushoitoloihin, majoitusta tarjoaviin huoneistoihin, erilaisiin lasten ja nuorten kerhoihin ja kokoontumistiloihin sekä yleisessä käytössä oleviin liikuntatiloihin, kuten kuntosaleihin.

Tutustu vuoden 2018 valvontasuunnitelmaan

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyen vuodelle 2019 on tarkoitus laatia koko Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yksikköjen yhteinen valvontasuunnitelma.

Ajatuksia ja ideoita vuoden 2019 valvontasuunnitelman valmisteluun voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen terveysvalvonta@rauma.fi.