Aravavuokra-asunnot

Kuka voi saada aravavuokra-asunnon?

Asukasvalintoja tehtäessä etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Vaikka uudessa valtioneuvoston asetuksessa ei ole enää tulorajoja, ei itse tuloarvostelu ole kuitenkaan poistunut. Hakijaruokakunnan tulot kuuluvat edelleenkin asukasvalintaperusteisiin tasavertaisena tekijänä hakijaruokakunnan asunnontarpeen ja varallisuuden kanssa ja ne on otettava huomioon hakijoita etusijajärjestykseen asetettaessa.

Asuntojen hakeminen

Valtakunnallisen hakemuslomakkeen ja lisätietoja saa kaupungin asuntorahoituksesta ja palvelupiste Pyyrmanista.

Hakemus liitteineen jätetään taloyhtiön isännöitsijälle tai vastaavalle, joka valitsee vuokralaiset. Raumalla kaupungin asuntorahoitus valvoo asukasvalintaperusteiden noudattamista jälkikäteen, ja hallintosihteeri vahvistaa päätöksellään asukasvalinnat.