Omistusasunnon valtiontakaus

Omistusasuntojen valtiontakaus lainan suuruus saa olla enintään 85 % asunnon hankintahinnasta. Takauksen suuruus on 20 % lainasta, kuitenkin enintään 50.000 €. Takauksen voi saada yksityishenkilö, joka hankkii asunnon itselleen tai perheelleen. Lainan myöntää luottolaitos, vakuutusyhtiö tai eläkelaitos.