Asuminen ja ympäristö

Ikäihmisten neuvosto vaikuttaa aktiivisesti raumalaisia ikäihmisiä koskevissa asioissa.

  • Kiinnittää huomiota ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa.
  • Toimii kanavana aloitteiden esittelyissä, ehdotuksissa, kannanotoissa ja lausunnoissa päätöksentekijöille.
  • Seuraa aktiivisesti iäkkään väestön elinoloihin ja palveluihin liittyvää suunnittelua ja kehitystä.

Neuvostoon kuuluu edustajia eri eläkeläisjärjestöistä ja se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Ikäihmisten neuvoston kokoonpano 2021 – 2024

Puheenjohtaja Leea Hiltunen, puh. 050 402 1892, Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry
Sihteeri Marja-Liisa Lakaniemi, puh. 044 403 6247, Rauman sosiaali- ja terveystoimiala
Ikääntyneiden palvelujen johtaja Riina Luukinen, puh. 044 793 3360, Rauman sosiaali- ja terveystoimiala
Kh:n puheenjohtaja Kalle Leppikorpi, puh. 050 522 4500, kaupunginhallitus

Edustajat seuraavista eläkeläisyhdistyksistä:

Ulla Antola Eläkeliiton Lapin yhdistys ry
Reijo Malmivuori Eläkeliiton Rauman yhdistys ry
Irmeli Salonen Lapin Eläkkeensaajat ry
Tuomo Grundström Rauman Eläkeläiset ry
Eija Sand Rauman Eläkkeensaajat ry
Seija Jumppanen Rauman Kansalliset Seniorit ry
Leea Hiltunen Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry
Sirpa Koponen Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry
Irma Suonpää Rauman Rintamaveteraanit ry
Keijo Jokila Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry/ Seniorit
Riitta Leppäkoski Rauman Seudun Senioriopettajat ry
Pirjo Laitinen Rauman Seudun Sotaveteraanit ry
Sinikka Ringbom Rauman Seudun Työkyvyttömyyseläkeläiset ry