Asuminen ja ympäristö

Rauman Vammaisneuvosto on vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa, seurata vammaisten tarpeiden kehitystä, edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon, seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kuntien viranomaisille.

Neuvostoon kuuluu kuusi vaihtuvaa jäsentä, jotka edustavat eri vammaisjärjestöjä. Sihteerinä toimii vammaistyön päällikkö.

Vammaisneuvoston jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja toimikaudella 2021 – 2022 ovat

Puheenjohtaja Järjestö
Matti Iso-Pärnä Rauman Seudun CP-yhdistys ry
Varapuheenjohtaja
Urpo Tuominen Rauman Seudun Diabetesyhd. ry
Jäsenet
Pasi Aalto Rauman Seudun Psoriasis ry
Helinä Ellä Rauman Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry
Ritva Parjanen Aivovammayhdistys ry
Anna Maikola Tules ry
Mirja Ylijoki kaupunginhallituksen edustaja
Mila Kotilainen kaupunginhallituksen varaedustaja
Vesa Kiiski vammaistyön päällikkö, sihteeri