Asuminen ja ympäristö

Vanhan Rauman maailmanperintökohteen arviointityö

Mediatiedote 30.3.2020

Vanhan Rauman maailmanperintökohteen arviointityö on valmistunut

Unescon maailmanperintökeskus pyysi joulukuussa 2018 Rauman kaupunkia laatimaan HIA-arvioinnin (Heritage Impact Assessment) koskien Vanhan Rauman maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle sijoittuvaa kauppakeskushanketta.

Rauman kaupungin käynnistämä arviointityö aloitettiin keväällä 2019, ja se valmistui maaliskuussa 2020. Laatimisessa käytettiin perustana kansainvälisen asiantuntijajärjestö ICOMOSin (International Council on Monuments and Sites) laatimaa ohjetta. Rauman tilannetta arvioivat Tampereen yliopiston arkkitehtuurin historian professori Olli-Paavo Koponen ja arkkitehti Anu Laurila Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä.

– Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen on arvioinnissa tärkeää raportin puolueettomuuden vuoksi, Rauman kaupungin kaavoitusjohtaja Juha Eskolin toteaa.

Arviointi laadittiin kahdesta vaihtoehtoisesta tilanteesta. Ensimmäinen vaihtoehto oli kuvitteellinen tilanne siitä, että arviointi olisi laadittu ennen kauppakeskushankkeen aloitusta. Toinen vaihtoehto oli nykytilanne, jossa hankkeelle myönnettiin rakennuslupa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa eli kuvitteellisessa tilanteessa kauppakeskushankkeen ei nähty uhkaavan Vanhan Rauman yleismaailmallisia arvoja siinä mittakaavassa, että sen rakentaminen olisi tullut estää. Kuvitteellisessa tilanteessa kauppakeskuksen hahmoon ja muotoon liittyviä erilaisia vaihtoehtoja olisi voitu kuitenkin tutkia vielä laajemmin.

– HIA-arviointi on hyvä työväline, kun arvioidaan erilaisten hankkeiden vaikutuksia maailmanperintöarvoihin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa arviointi tehdään, sitä enemmän siitä on hyötyä, arkkitehti Anu Laurila toteaa.

Toisessa vaihtoehdossa eli nykytilanteessa tultiin siihen johtopäätökseen, että käynnissä olevalla kauppakeskushankkeella on jonkin verran vaikutuksia Vanhan Rauman yleismaailmallisiin arvoihin. Vaikutukset heijastuvat erityisesti asumisen ja liiketilojen suhteeseen sekä kaupunkikuvaan suojavyöhykkeellä. Vanhan Rauman maailmanperintöarvot eivät kuitenkaan ole arvioitsijoiden näkemysten mukaan uhattuina kauppakeskushankkeen vuoksi. Jatkossa on tärkeää kehittää Vanhaa Raumaa ja sen palveluita samaan aikaan kauppakeskuksen rakentamisen kanssa.

– Eräs keskeinen opetus työssä oli se, että jatkossa on kiinnitettävä enemmän huomiota maailmanperintökohteiden suojavyöhykkeiden merkitykseen kohteiden arvojen turvaamiseksi, professori Olli-Paavo Koponen huomauttaa.

Vanha Rauma on lisätty Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 yhtenä parhaiten säilyneistä ja laajimmista pohjoiseurooppalaisen arkkitehtuurin ja kaupunkikulttuurin edustajista. Lisäksi Vanha Rauma on poikkeuksellisen hyvä esimerkki pohjoismaisesta puukaupunkirakentamisesta, ja alue kertoo perinteisen pohjoiseurooppalaisen asutuksen historiasta. Suojavyöhyke on Vanhan Rauman maailmanperintökohdetta ympäröivä 142 hehtaarin laajuinen alue, jonka tarkoitus on muodostaa toiminnallinen, kaupunkitilallinen ja kaupunkikuvallinen turva maailmanperintöalueelle.

Raportti on käännetty englanniksi toukokuussa 2020 ja se lähetetään Unescon maailmanperintökeskukselle Pariisiin.

Lisätietoja antaa

kaavoitusjohtaja
044 7933660