Asuminen ja ympäristö

Osallistuminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumiskaavio

Osalllistumiskaavio kaavaprosessin eri käsittelyvaiheista