Asuminen ja ympäristö

Vireillä olevat asemakaavat

Asuminen

01–102 Vanha Rauma
02–320 Seminaarinmäki
03–087, 3. kaupungin osa

05–027 Nummi
08–026 Aarnkari
12–008 Merirauman koulu
17–004 Pirttialho III
19–009 Vanha-Lahti I

Elinkeinoelämä ja palvelut

01–096 Kairakatu-Metallitie
02–304 Kanalinsuu
03-094 Sinkokatu 26
04–077 Tikkalan alueen asemakaavamuutos
05–030 Aronahde
10–025 Lekatie
10–026 Voimalinja välille Lähdepelto-Sampaanala
60–006 Lapin teollisuusalueen länsiosa

Liikenne

19–010 Haapasaarentien eteläosa

Virkistys ja vapaa-aika

03–079 Fåfänga

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Tällä hetkellä ei ole vireillä olevia ranta-asemakaavoja.