Katu- ja vesihuoltorakentaminen

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi uuden asuinalueen katujen ja vesihuollon rakentamista. Uudisrakennustöissä kadut ja vesihuolto toteutetaan neitseelliselle alueelle, rakentamattomaan ympäristöön. Vesijohto- ja viemäriverkoston uudisrakennus- ja peruskunnostustöissä tilaajana on Rauman Vesi. Uudisrakennustöitä toteutetaan sekä kaupungin katutoimen omana työnä että rakennuttamalla.

Peruskunnostustyöt

Kadun peruskunnostus tarkoittaa kadun rakennekerrosten ja vesihuollon uusimista päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Katujen peruskunnostussuunnittelua ja suunnitelmien mukaista rakentamista tehdään vuosittain teknisen lautakunnan hyväksymän ohjelman mukaan. Peruskunnostussuunnitelmien laadinta sekä rakentaminen on tehty kaupungin omana työnä. Peruskunnostusta on pyritty tekemään suunnitelmallisesti kaupunginosa kerrallaan.

Kaivo ja vesijohtoVesijohdon osia, kivisilta, Lappi