Pohjoiskehän koulu

Pohjoiskehän varteen rakennetaan uusi alakoulu, jonka yhteyteen sijoittuu myös Malmin erityiskoulu.