Asuminen ja ympäristö

Rauman rakennusvalvonnassa on käytössä ePermit-sovellus erilaisten lupien sähköiseen
hakemiseen. Palvelun kautta voidaan mm. tehdä ennakkokyselyjä, hakea rakennus- ja
toimenpidelupia sekä tehdä työmaa-aikaisia tarkastuksia ja katselmuksia.

Palvelu on suunnattu ammattisuunnittelijoille.

Lisäksi järjestelmän kautta voidaan toimittaa pääpiirustuksia ja erityissuunnitelmia
rakennusvalvontaan (pdf-muodossa). Pääpiirustukset tulee kuitenkin toimittaa
rakennusvalvontaan myös kahtena paperisena sarjana.

ePermit käyttöohje

Lupaliitteiden nimeämisohje