Aittakarinkadun kiertoliittymä

Aittakarinkadun kiertoliittymätyömaa

Aittakarinkadun kiertoliittymän työt alkoivat 25.9.2017.

Kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä saneerataan myös urakka-alueella sijaitsevat vesijohto-, viemäri- sekä hulevesiputkistot ja kaivot. Lisäksi urakkaan kuuluu valaistuksen uusiminen. Kiertoliittymän keskelle sijoitetaan kokemäkeläistaitelija Tapio Haapalan Saman auringon alla -niminen tilataideteos. Valmis teos sijoitetaan paikalleen syksyllä 2018.

Rakentaminen aiheuttaa liikenteelle haittaa ja ruuhkien välttämiseksi suositellaan vaihtoehtoisten reittien käyttöä. Aittakarinkadun suunnasta tulevilla on väistämisvelvollisuus.

Urakoitsijana toimii Destia Oy.

Asemapiirustus Aittakarinkadun työmaa-alueesta