Asuminen ja ympäristö

Uotilan puukoulu- ja päiväkotikokonaisuus sisältää päiväkodin, esikoulun, peruskoulun luokat 1–6 sekä liikuntahallin tilat. Kokonaisuus on mitoitettu 375 lapselle.

Uuteen kouluun sijoittuvat nykyisen Uotilan koulun sekä Uotilan ja Helkkilän päiväkodit esiopetusryhmineen sekä iltapäiväkerhot.

Koulun, päiväkodin ja liikuntahallin pinta-ala on noin 6600 bruttoneliömetriä. Kokonaisuuden kustannusarvio on 16,3–19,3 miljoonaa euroa.

Rakentamisessa hyödynnetään massiivipuuta niin pitkälle kuin mahdollista.

Uusi koulu, päiväkoti ja liikuntahalli esitetään rakennettavaksi entiselle yläkoulun ja lukion tontille, Uotilan vanhatien pohjoispuolelle.

Aikataulu

  • Puukoulun ja -päiväkodin tarveselvitys on laadittu ja hyväksytty käynnissä olevan hankesuunnittelun pohjaksi.
  • Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2023 loppupuolella.
  • Uusi koulukokonaisuus otetaan käyttöön aikaisintaan kesällä 2025.