Tonttipuiden kaataminen

syksy puutalo

Puustoa ja puiden poistamista koskeva ehto tontinvuokrasopimuksissa

Kaupunginvaltuusto on (29.9.2014 § 105) antanut yleisen suostumuksen, siihen, että vuokralainen voi kaupungin maista vuokratuilla asuin-, loma-asumis- ja yritystonteilla tai rakennuspaikoilla vuokrasopimuksen estämättä kaataa tontilta puita ja pitää kaadetun puuaineksen omanaan.

Tarvittaessa vuokralainen huolehtii omalla kustannuksellaan asemakaava-alueella maisemaa muuttavan puun tai puiden kaatamisen edellyttämän maisematyöluvan hakemisesta ympäristönsuojeluyksikön tarkastusmestarilta. (linkki lomakkeeseen)

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan puunkaadosta ja puujätteen käsittelystä omalla kustannuksellaan. Vihertoimi poistaa harkintansa mukaan vain riskipuiksi arvioimansa puut, mikäli vuokrasopimus sitä edellyttää.