Haja-asutusalueen jätevesiratkaisut

Kiinteistön, jota ei ole liitetty viemäriverkostoon, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesien käsittelyjärjestelmä on rakennettava noudattaen haja-asutuksen jätevesiasetuksen (209/2011) vaatimukset täyttävää suunnitelmaa.

Kiinteistön omistajalla on oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä sekä sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Jätevesijärjestelmän rakentamisen vaiheita

  • suunnitelman laatiminen
  • suunnitelman hyväksyttäminen ja lupien hakeminen
  • rakennus- ja asennustyöt sekä rakennus- tai toimenpideluvassa edellytetyt tarkastukset ja viranomaiskatselmukset
  • käyttö- ja huolto-ohje, käytönohjaus ja käyttöönotto

Lisätietoja kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistusvelvollisuudesta, sekä muita ohjeita löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.