Haja-asutusalueen jätevesiratkaisut

Jätevesien käsittely ja sakokaivot

Kiinteistön jätevesiä täytyy käsitellä siksi, että omasta ja naapurin kaivosta saa jatkossakin puhdasta vettä ja että uimarannat ja muut lähivedet säilyvät hyvälaatuisina. Heikkolaatuiset kaivovedet aiheuttavat terveysriskin haja-asutusalueiden asukkaille.

jatevesi

Yllä olevassa kuvassa esitetty ikävapautus ei koske vapaa-ajan asuntoja.

Jätevesiä voidaan käsitellä monin eri tavoin, kunhan ympäristöön pääsevä kuormitus pienenee. Jäteveden määrää ja haitallisuutta voidaan vähentää kuivakäymäläratkaisuilla. Kaikki tai osa jätevedestä voidaan myös kerätä umpisäiliöön. Varsinaiset käsittelymenetelmät voidaan jakaa tyypiltään kolmeen pääryhmään: maahanimeyttämöihin, maasuodattamoihin tai tehdasvalmisteisiin laitepuhdistamoihin.

Jäteveden käsittelyjärjestelmän uudistus vaatii kunnan rakenusvalvonnasta luvan, ja lupaa varten tarvitaan suunnitelma. Jäteveden käsittelyjärjestelmän suunnitteleminen kannattaa antaa pätevän suunnittelijan tehtäväksi.

Jätevesijärjestelmän rakentamisen vaiheita

  • suunnitelman laatiminen
  • lupien hakeminen ja suunnitelman hyväksyttäminen
  • rakennus- ja asennustyöt sekä rakennus- tai toimenpideluvassa edellytetyt tarkastukset ja viranomaiskatselmukset
  • käyttö- ja huolto-ohje, käytönohjaus ja käyttöönotto

Vaikka jätevesijärjestelmä ei vaatisikaan uudistamista, on kiinteistön omistajalla oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä sekä sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Lisätietoja kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistusvelvollisuudesta, sekä muita ohjeita löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Jätevesineuvontaa Satakunnassa – Jänes -hanke tarjoaa ilmaista ja puolueetonta neuvontaa.