Asuminen ja ympäristö

2023

Rauman merialueen tarkkailututkimus elokuussa 2023
Rauman merialueen tarkkailututkimus heinäkuussa 2023
Rauman merialueen tarkkailututkimus kesäkuussa 2023

2022

Rauman merialueen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2022
Lapinjoen ja Narvijärven tarkkailututkimus, vuosiraportti 2022

2021

Rauman merialueen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2021
Eurajoen ja Eurajoensalmen tarkkailututkimus, vuosiraportti 2021

2020

Rauman merialueen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2020

2019

Rauman merialueen pohjaeläintutkimus 2019
Rauman merialueen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2019

2018

Rauman merialueen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2018
Loppuraportti Rauman sataman ja eteläisen väylän vesistötarkkailusta vuosilta 2016-2017
Rauman syväväylään liittyvä vesikasvillisuustarkkailu 2018
Näkösyvyyden muutokset Rauman merialueella avovesikauden keskiarvona vuonna 2018 verrattuna aiempiin vuosiin
Rauman merialueen tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017
Eurajoen tarkkailututkimus helmikuussa 2018
Narvijärven tarkkailututkimus helmikuussa 2018
Lapinjoen tarkkailututkimus helmikuussa 2018
Lapinjoen ja Narvijärven tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017
Rauman sataman ja eteläisen väylän vesistötarkkailu 2017

2017

Rauman järvien ja merenlahtien vedenlaadun tutkimus lokakuussa 2017
Rauman sataman ja eteläisen väylän vesistötarkkailun, väliraportti 13.10.2017
Rauman sataman ja eteläisen väylän vesistötarkkailun väliraportti 25.8.2017

2016

Rauman merialueen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2016
Rauman eteläisen väylän ja sataman syventämisen kalataloudellinen tarkkailu 2016

2015

Rauman merialueen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2015
Olkiluodon lähivesien fysikaalis-kemiallinen ja biologinen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2015