Vesialueiden tila ja vedenlaatu

2018

Rauman merialueen tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017
Rauman merialueen tarkkailututkimus elokuussa 2018
Rauman merialueen tarkkailututkimus heinäkuussa 2018
Rauman merialueen tarkkailututkimus kesäkuussa 2018
Rauman merialueen tarkkailututkimus maaliskuussa 2018
Eurajoen tarkkailututkimus helmikuussa 2018
Narvijärven tarkkailututkimus helmikuussa 2018
Lapinjoen tarkkailututkimus helmikuussa 2018
Lapinjoen ja Narvijärven tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017
Rauman sataman ja eteläisen väylän vesistötarkkailu 2017

2017

Rauman edustan merialueen tarkkailututkimus lokakuussa 2017
Rauman edustan merialueen tarkkailututkimus syyskuussa 2017
Rauman edustan merialueen tarkkailututkimus elokuussa 2017
Rauman merialueen tarkkailututkimus kesäkuussa 2017
Rauman merialueen tarkkailututkimus heinäkuussa 2017
Rauman järvien ja merenlahtien vedenlaadun tutkimus lokakuussa 2017
Rauman sataman ja eteläisen väylän vesistötarkkailun, väliraportti 13.10.2017
Rauman sataman ja eteläisen väylän vesistötarkkailun väliraportti 25.8.2017

2016

Rauman merialueen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2016
Rauman merialueen tarkkailututkimus lokakuussa 2016
Rauman eteläisen väylän ja sataman syventämisen kalataloudellinen tarkkailu 2016

2015

Rauman merialueen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2015
Rauman merialueen tarkkailututkimus elokuussa 2015
Rauman merialueen tarkkailututkimus heinäkuussa 2015
Rauman merialueen tarkkailututkimus kesäkuussa 2015
Olkiluodon lähivesien fysikaalis-kemiallinen ja biologinen tarkkailututkimus – vuosiraportti 2015