Asuminen ja ympäristö

Ympäristöterveydenhuollon palveluista Raumalla vastaa Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuolto, joka toimii osana Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoa. Toiminnasta vastaa sopimusperusteisesti Säkylän kunta.

Ympäristöterveydenhuolto huolehtii seuraavista tehtävistä:

  • Eläinlääkintähuolto – kunnaneläinlääkäreiden vastaanotot, suureläinten terveyden- ja sairaanhoitokäynnit sekä eläinlääkäripäivystys
  • Eläinsuojelu
  • Eläintautivalvonta
  • Elintarvikevalvonta
  • Terveydensuojelulaissa kunnalle annetut valvontatehtävät, muun muassa talous- ja uimavesivalvonta, asumisterveyteen ja sisäilma-asioihin liittyvät valvontatehtävät, eräiden huoneistojen valvontatehtävät, kansainvälisen terveyssäännöstön mukaiset laivatarkastukset
  • Tupakkalaissa kunnalle annetut valvontatehtävät ja nikotiinikorvausvalmisteiden myynnin valvonta

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen asiointisähköpostiosoite on ymparistoterveydenhuolto@sakyla.fi.

Lisätietoja toiminnasta ja henkilöstön yhteystiedot löytyvät Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston sivuilta www.sakyla.fi/ymparisto.