Joskus on tilanteita, jolloin asumiseen liittyvissä asioissa tarvitaan apua; esimerkiksi kertyneet vuokravelat tai vaikeudet selviytyä asunnon hoidosta. Asuminen on osaltaan aina myös sosiaalista toimintaa, eikä yhteiselo naapurien kanssa aina suju. Asumisen ongelmatilanteisiin saa apua asumisneuvonnasta Rauman kaupungin isännöintitoimistolla. Asumisneuvonnan avulla voidaan tukea asukasta asumiseen liittyvissä tilanteissa ja löytää ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin yhdessä asukkaan kanssa. Asumisneuvonta on asukkaalle maksutonta.

Ota yhteyttä asumisneuvojaan, Nina Nordman puh. 044 403 6096 tai poikkea isännöintitoimistolla.