Avustukset kylä- ja asukasyhdistyksille

ovat haettavina.

Hakemuksissa tulee esittää yksilöity suunnitelma hankkeesta, sen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä:

  • toimintakertomus vuodelta 2019 ja ellei siinä ole yksilöity kaupungin avustuksen käyttämistä, erillinen selostus sen käyttämisestä
  • vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  • talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Tiedusteluihin vastaa yritysasiantuntija Mirja Kotiranta, puh. 050 305 0317.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 29.5.2020 klo 15.00 mennessä kaupunginhallitukselle, os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 RAUMA.