Avustukset kylä- ja asukasyhdistyksille

AVUSTUKSET KYLÄ- JA ASUKASYHDISTYKSILLE

Nämä hakemukset mahdollisuus toimittaa sähköisenä, Suomi.fi-tunnistautuminen.

Hakemuksiin on liitettävä:

  • toimintakertomus vuodelta 2022
  • tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022
  • talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Hakemuksissa tulee esittää toteutettavista toimenpiteistä yksilöity suunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Sähköiset lomakkeet löytyvät osoitteesta rauma.fi/sahkoisetlomakkeet. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä sähköisenä, paperinen hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen Rauman kaupunki, Kaupunkikehitys, Kanalinranta 3, PL 41, 26101 Rauma tai palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2.

Tiedusteluihin vastaa yritysasiantuntija Mirja Kotiranta, puh. 050 305 0317.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 31.3.2023 klo 15.00 mennessä.