Avustukset kylä- ja asukasyhdistyksille

AVUSTUKSET KYLÄ- JA ASUKASYHDISTYKSILLE

ovat haettavina.

Hakemuksissa tulee esittää toteutettavista toimenpiteistä yksilöity suunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Hakemuksiin on liitettävä:

  • toimintakertomus vuodelta 2021
  • vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
  • talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Tiedusteluihin vastaa yritysasiantuntija Mirja Kotiranta, puh. 050 305 0317.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään torstaina 31.3.2022 klo 16.00 mennessä kaupunginhallitukselle, os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 RAUMA tai kirjaamo@rauma.fi