Avustukset kylä- ja asukasyhdistyksille

Avustukset kylä- ja asukasyhdistyksille ovat haettavina.

Hakemuksissa tulee esittää yksilöity suunnitelma hankkeesta, sen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä:

  • toimintakertomus vuodelta 2020 ja ellei siinä ole yksilöity kaupungin avustuksen käyttämistä, erillinen selostus sen käyttämisestä
  • vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
  • talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Tiedusteluihin vastaa yritysasiantuntija Mirja Kotiranta, puh. 050 305 0317.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 30.4.2021 klo 15.00 mennessä kaupunginhallitukselle, osoitteella Kanalinranta 3, PL 41, 26101 RAUMA tai kirjaamo@rauma.fi.