Koski Kari

mayor (on medical leave)

Tel +358 0500 757 567

kari.koski@rauma.fi

Unit: City Management