25-003 Jaakonkuruntien teollisuusalue

Tavoite:

Tavoite on kaavoittaa alue nykyisen teollisuustonttitarpeen mukaiseksi.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
25-003 Kaavakartta
25-003 Selostus liitteineen
25-003 Havainne
25-003 Poistuva kaava

Selvitykset:

Jaakonkuruntien asemakaavan hulevesien hallinta