Kallionikulan uudistaminen

Tavoite:

Kaavoitustyön tavoitteena on uudistaa Kallionikulan asuinalueen asemakaavaa siten, että yksikerroksinen rakentaminen on mahdollista nykyistä useammalla tontilla.

Materiaalit:

Oasallistumis- ja arviointisuunnitelma

24-003 Kaavakartta Ehdotus
24-003 Selostus ehdotus
24-003 Havainne
24-003 Rakentamistapaohjeet

Selvitykset:

Nikulanväylän meluselvitys
Nikulanmäen laajennuksen luontoselvitys
Nikulanmäen kallioalueiden maisemaselvitys