Keramiikkapaja ison henkilön rinakuvan muovailemista keväällä 2021