Kansalaisopiston historia

Toiminta alkoi 15.10.1916 Rauman Työväen opintokursseina. Toiminta vakiintui ja syksyllä 1922 otettiin käyttöön kansalaisopisto-nimi. Myös sota-aikana järjestettiin mahdollisuuksien mukaan kursseja. Toiminta-alueena oli aluksi vain Rauman kaupunki, mutta vuodesta 1967 myös Rauman maalaiskunta. Vuonna mukaan saatiin 1969 Lappi TL, 1974 Eurajoen kunta ja 1976 Kodisjoen kunta.  Kuntaliitoksista johtuen nykyinen toiminta-alue käsittää Rauman kaupungin. Eurajoen kunta jäi pois vuoden 2016 lopussa. Hallinnollisesti kansalaisopisto kuului opetustoimeen, kunnes vuoden 2008 alusta kansalaisopisto siirrettiin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen. Kesäkuussa 2017 tehtävässä organisaatiouudistuksessa kansalaisopisto muodostaa musiikkiopiston ja lukion kanssa yhden palvelualueen sivistyksen toimialalla.

Ensimmäisinä vuosina opetusohjelmassa oli noin kymmenen opintopiiriä ja noin 100 opetustuntia.Nykyään lukuvuosittain toteutuu noin 550 kurssia, opetusta annettaan n. 14 500 tuntia ja opetukseen osallistui n. 9 000 kurssilaista. Rauman kansalaisopisto kuuluu valtakunnallisessa vertailussa keskisuurten opistojen joukkoon.

Aluksi opetuksen sisältönä oli luentoja sekä alkeisopetusta kansakoulua käymättömille. Jo 1920-luvulla ohjelmassa oli myös kieliä, kotitaloutta, kuvataiteita, käsitöitä, liikuntaa, musiikkia ja teatteria. Samat aineryhmät ovat kurssitarjonnassa edelleen. Vuosikymmenten varrella opetus on muuttunut kansanvalistuksesta elämänlaajuisen oppimisen ajatukseen.

Toimitilat

Aluksi opistolla ei ollut omia tiloja. Vuonna 1925 saatiin käyttöön Vanhassa Raumassa Vähäkoulukatu 8 sijaitseva puutalo. Sama talo on edelleen kansalaisopiston käytössä. Talon nimenä on Vanha opisto. Vuonna 1978 päästiin muuttamaan omiin valtioavustuksella rakennettuihin tiloihin Aronahteen koulukiinteistöön, osoitteeseen Nummenvahe 5. Näissä tiloissa opistolla oli useita erikoisluokkia ja muutenkin toimivat tilat. Tiloja kutsuttiin nimellä Nummenvahe. Kaupungin tekemien lukioratkaisujen johdosta kansalaisopisto siirrettiin vuonna 2000 Rauman Lyseon peruskoulun yhteyteen Opistotaloon, Aittakarinkatu 10:een. Lyseon peruskoulu lakkautettiin keväällä 2013 ja lukuvuoden 2013–2014 talossa toimi kansalaisopiston lisäksi Uotilan alakoulu. Tämän jälkeen tiloissa on toiminut opiston lisäksi vain yläkoulun erikoisluokkia.

Kesällä 2019 opiston toiminta hajautettiin Opistotalosta useisiin kohteisiin. Toimisto ja päätoiminen henkilöstö muutti Tarvonsaaren kouluun, Lyseokatu 2. Tiloissa on kuvataidekoulun lisäksi jonkin verran opetusta, mm. musiikkia, kieliä ja luentoja. Muita uusia tiloja ovat esim. Pyynpään opisto (entinen Naulan parakki) ja Kaivopuiston päiväkoti. Opistotalo purettiin vuoden 2019 aikana ja tilalle rakennetaan Karin kampus, johon myös kansalaisopisto muuttaa kampuksen valmistuttua.

Henkilökunta

Opetus on aina järjestetty suurelta osin sivutoimisten tuntiopettajien avulla. Sadan vuoden aikana opettajina on toiminut 2704 eri henkilöä. Ensimmäinen vakituinen työntekijä, johtaja maisteri Iivari Mathias Vartiainen, palkattiin vuonna 1923. Vakituisia johtajia, vuodesta 1963 alkaen rehtoreita, on ollut 8. Sota-aikana johtajia oli poikkeustilasta johtuen useita. Pisimmän uran on tehnyt rehtori Markku Närvä, joka toimi rehtorina 1972–2004.

Ensimmäinen päätoiminen opettaja oli vuonna 1970 työnsä aloittanut YTK Orvokki Viljanen. Jo samana vuonna hänestä tuli apulaisrehtori. Lisää päätoimisia opettajia palkattiin 1980-luvulta alkaen. Vuonna 2022 päätoimisia opettajia sekä hallinnon työntekijöitä on 11.

Kansalaisopiston yhteydessä toimivat

Rauman kaupungin kotitalousneuvonta yhdistettiin kansalaisopistoon 1.1.1989. Vuoden 2010 alusta se lakkautettiin kotitalousneuvojan jäädessä eläkkeelle ja samalla päättyi myös astioiden vuokraustoiminta.

Rauman kuvataidekoulu liitettiin kansalaisopistoon 1.9.1993. Se antaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta. Koulu on aloittanut toimintansa vuonna 1981 vesilaitoksen tiloissa. Sieltä se siirtyi Lyseokatu 7:ssä sijaitseviin tiloihin, kunnes vuonna 1996 muutti Tarvonsaaren kouluun Lyseokatu 2:teen. Opetus järjestetään koulun johtajan ja tuntiopettajien avulla.

Lukuvuonna 2011–2012 käynnistettiin muutamien vuosien tauon jälkeen uudelleen käsityön taiteen perusopetus, kun Käsityökoulu Taitava aloitti toimintansa. Se antaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta. Opetus järjestetään eri tiloissa tuntiopettajien avulla.

Lukuvuonna 2014–2015 Taiteen perusopetusta laajennettiin koskemaan teatteritaiteen opetusta. Myös siinä noudatetaan yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Opetus järjestetään Kellariteatterissa, Pursikatu 4. Opetus järjestetään tuntiopettajien avulla.

Länsi-Suomen kesäyliopisto lakkautettiin vuoden 2014 alussa ja opetus siirrettiin kansalaisopiston järjestettäväksi. Tämä toiminta on ollut avoimen yliopisto-opetuksen, ammatillisen täydennyskoulutuksen ja tilauskoulutusten järjestämistä. Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta päättyi keväällä 2020.

Opistolaisyhdistys

Vuonna 1922 perustettiin Rauman kansalaisopiston Opistolaisyhdistys.  Ajatuksena oli, että yhdistys vahvistaa opiskelijoiden yhteistoimintaa sekä tukee ja voimistaa kansalaisopiston työtä. Vuosikymmenten varrella yhdistys on järjestänyt muun muassa iltamia, juhlia, kilpailuja ja retkiä. Yhdistyksellä oli oma kesänviettopaikka, Suvilyst, vuodesta 1948 vuoteen 2010. Opistolaisyhdistys on myös ylläpitänyt kahvila Tovia kevääseen 2014 asti.

Rauman kansalaisopisto 100 vuotta

Opiston täyttäessä 100 vuotta sen historiasta ja toiminnan vaiheista julkaistiin kirja Heijastuksia, jonka kirjoitti Kristina Haavisto. Kirjasta on luettavissa opiston tarkempi historia.

Heijastuksia-kirjan kansikuva.